Lubogoszcz

Wieś z urokiem...

O Nas

  • Współrzędne 53° 49′ 5″ N, 16° 28′ 0″ E
  • Informacje Ogólne:
  • Wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, gminie Grzmiąca 4km na południowy wschód od Grzmiącej. Wieś wzmiankowana już w 1533 roku. Od XVIII w. wchodziła w skład lenna rodu von Glassenap, pozostając w ich rękach lub osób z nimi skoligaconych, do końca II wojny światowej. W latach 90-tych XX w. w Polsce zauważalne było pojawienie się wielu nowych podmiotów gospodarczych lokalizowanych na obszarach wiejskich. Lokalizacji nowych zakładów sprzyjała: możliwość wykorzystania wolnych obiektów po likwidowanych przedsiębiorstwach rolnych, niskie ceny gruntów, liczna siła robocza, rozwinięta infrastruktura społeczna i techniczna. Przykładem tak powstałego podmiotu gospodarczego jest Lubo-Agra sp. z o.o. w Lubogoszczy specjalizującym się głównie w uprawie zbóż i produkcji zwierzęcej. Największy taki zakład w Gminie Grzmiąca. Powstały z dawnych budynków miejscowego PGR-u. Jest tu zatrudnionych wielu pracowników z różnych wsi naszej Gminy, warto również dodać, że jest jednym z ważniejszych podmiotów gospodarczych. Lubo-Agra rozrasta się w zaskakującym tempie, wciąż kupowane są nowe maszyny rolnicze i modernizowane budynki.
  • Lubogoszcz w historii Gminy Grzmiąca:

 

W dolinie, blisko Parsęty, 96 kominów (domostw), kościół należący do synodu szczecineckiego, do którego przynależą wioski Lubogoszcz, Storkowo, Przystawy, Sucha, Mieszałki, Czechy i Kusowo, urodzajna ziemia, dobre pastwiska i drzewostany, rybactwo na Parsęcie składające się z 3 udziałów. Wójt Gerd Wedig z Glassenappów posiadał lenno Grzmiąca oraz udziały w Lubogoszczy, w Storkowie i Przystawach i dawne lenno Kleistów Mieszałki i pozostawił je swojemu najbliższemu spadkobiercy marszałkowi Kaspar Otto z Glassenappów. Ten odstąpił je 7 lipca 1742 swoim następcom braciom Adamowi Kazimierzowi, Henrykowi Krzysztofowi i Pawłowi Wedig z Glassenappów. Ostatni po ugodzie z pierwszymi w dniach 4 lutego i 14 sierpnia 1743 r. przejął wszystkie. Po śmierci ojca radnego i sędziego Białogardu Ottona Kazimierza z Glassenappów przypadło mu również stare lenno Glassenapów Balsanz i Zuelkenhagen (?). Po śmierci swojego kuzyna marszałka Kaspra Ottona z Glassenappów otrzymał również dzięki losowi lenno Glassenappów Bernsdorf  i Suchą wraz z należącą do tego majątku owczarnią Janikowo i kilkoma gospodarzami z Przystaw. Stare lenno Grzmiąca, część Przystaw, Kusowo, Lubogoszcz, Storkowo, Wruckenhuetten, Czechy i Sucha po śmierci Joachima Reinholda Glassenapp przeszły na jego synów, którzy 31 lipca 1734 r. pogodzili się w ten sposób, że Lubogoszcz wraz z kilkoma gospodarzami ze Storkowa, folwark w Wruckenhuetten przydały Ernstowi Joachimowi Glassenapp, pozostałe dobra jego bratu kapitanowi Leopoldowi Kazimierzowi Glassenapp. Ten ostatni w dniu 8 lutego 1748 r. kupił dobra, które przypadły bratu. Ponieważ w r. 1758 poległ pod Świdnicą dobra jego przypadły bratankowi, najbliższemu dziedzicowi Ottonowi Reinholdowi Glassenapp. Po jego śmierci poniesionej pod Torgau dobra przypadły kapitanowi Kasprowi Ottonowi Glassenapp. Z wdową po nim Kunegundą Zofią Agnieszką rozprawił się 12 sierpnia 1769 r. porucznik Joachim Reinhold Glassenapp i przejął jego dobra. Po porozumieniu z 11 maja 1771 r. sprzedał je Pawłowi Wedig z Glassenapów. Grzmiąca wraz z kilkoma gospodarzami z Przystaw, Lubogoszcz wraz z kilkoma gospodarzami ze Storkowa, Sucha, folwark w Czwartowie i Czechy były kiedyś lennem rodziny Lodenów. Po wygaśnięciu rodu otrzymał je pułkownik Fryderyk Kazimierz Bolzheim, a po jego śmierci porucznik Joachim Ewald Massow. Ten ostatni sprzedał je 18 października 1746 r. dyrektorowi sądowemu i tajnemu radcy finansowemu Fryderykowi Dreger, którego dzieci Fryderyk i Karolina Filipina po mężu Menzel przejęli je 26 sierpnia 1750. Po ugodzie 20 stycznia 1760 sprzedali je Pawłowi Wedig z Glassenappów. Po jego śmierci jego syn i 3 córki pogodzili się 17 lutego 1777 następująco; Grzmiąca, Balsanz, Zuelkenhagen, cała wieś Przystawy, Bernsdorf Mieszałki, Schoffhuetten, Steinburg, Neuhof i Neuhuetten przypadły kapitanowi Joachimowi Kazimierzowi Glassenapp a po jego śmierci po ugodzie 1 marca 1782 jego synom Jerzemu Wedig i Henrykowi Frydrykowi, dobra Kusowo, Storkowo, Wruckenhuetten i Czechy kapitanowej z Kleistów na Smęcinie, Zofii Luizie z Glassenappów, a po jej śmierci jej dzieciom, Pawłowi Berndowi Augustowi, Jerzemu Joachimowi Wilhelmowi, Barbarze Jadwidze Magdalenie, Katarzynie Amalii Fryderyce, Karolinie Henriecie Zofii, Auguście Ulryce Filipinie i Juliannie Antoninie Joannie z Kleistów, reskryptem z dnia 24 kwietnia 1780 Lubogoszcz przypadła żonie kapitana Karola Fryderyka Ingersleben, Helenie Amalii z Glassenappów, Sucha i folwark Czwartowo Małgorzacie Wilhelminie z Glassenappów.

Kreator www - przetestuj za darmo